• اینستاگرام و دست‌یابی زنان به “کمال بی‌دردسر”

    به گزارش باب الکریمه و به نقل از مهرخانه، بر طبق نظر آلیس مارویک، محقق رسانه‌ها‌ی اجتماعی، ازدیاد و تنوع گزینه‌ها‌ی موجود در این فضا، به حجم گسترده کاربران آن برای دریافت ایده‌ها‌ی کلی درباره این‌که دیگران چگونه به نظر می‌رسند، کمک کرده است. مقوله‌ها‌ی بحث‌برانگیز استاندارهای زیبایی‌شناختی و زیبایی برای بیشتر کاربران اینستاگرام مطرح ...
  • ۱۲:۵۳ یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵