• منشور زنان و زندگی شهری تدوین می‌شود

    به گزارش باب الکریمه و به نقل از ایسنا، زهرا سادات مشیر با بیان اینکه ایجاد زمینه و فرصت هم‌اندیشی و تعامل میان صاحب نظران، مدیران شهری و جامعه مدنی درباره مسائل و چالش‌های روزمره زندگی شهری برای زنان، مهم‌ترین وظیفه همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری است، اظهار کرد: موضوع حضور و نقش‌آفرینی زنان ...
  • ۱۵:۳۴ دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵