• دغدغه های زنان کارمند

    از زمانی که صنعت وارد زندگی مردم شد، زنان نیز وارد بازار شدند. در ابتدا قسمت عمده کارگران کارخانه های ریسندگی را زنان تشکیل می دادند ولی با تغییر و ایجاد مشاغل جدید، شغل ها و جایگاه های متنوعی برای زنان به وجود آمد. همراه با سرکار آمدن آنها این قشر که علاوه بر مسئولیت ...
  • ۱۶:۲۹ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶