• اعمال ماه ذی الحجه

    ماه ذی الحجه از ماه های مقدس و شریف در نزد مسلمانان است. وقتی این ماه فرا می رسید مسلمانان اهتمام ویژه ای به عبادت داشتند به خصوص در دهه اول ماه ذی الحجه که در احادیث پیامبر(ص) بر فضیلت آن تاکید شده است. شب هاى دهه اوّل این ماه شریف است (تفسیر قمى، جلد ...
  • ۱۵:۴۶ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶