• دو راز تربیت دینی فرزندان

    نگرانی های والدین در حوزه تربیت موضوعی نیست که به راحتی از کنار آن عبور کرد. در این میان تربیت دینی و دین پذیر نمودن فرزندان موضوعی است که از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.انواع تربیت از یک سری قوانین پیروی می کنند. آموزش نظم، مسواک زدن و تبدیل آن به عادت، رعایت حجاب، ...
  • ۱۰:۲۳ پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
  • ناب ترین ارمغان

    سلام ای آبی آسمان دریایی ترین اقیانوس جهان، سلام ای بانوی مهربان... دلم گرفته و بغض راه نفسم را بسته است، دنیا با این بزرگی برایم تنگ شده است و زمین با این فراخی برایم قلمرویی ندارد، هوای آسمان چشمانم ابری است و خودم مشتاق ترین موجود عالم برای گریستن، نفس در پی شیطنت و خیال ...
  • ۲۲:۲۲ یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴