• زنان مبارز دوران انقلاب

    ماه بهمن، با خود خاطرات و پیام های زیاد دارد. خاطرات مبارزه و پیروزی بر سلطنت ظالمانه، پیروزی حق بر شمشیر باطل. در این پیروزی ها و مبارزات زنان و مردان ایران مبارزه می کردند. در بسیاری از برنامه های مبارزه و دهه فجر، مردان مبارز بارها برای یادآوری و گفتن خاطراتشان در آن شرکت کرده ...
  • ۲۰:۱۸ پنج شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۴