• چرا فمنیسم زنان را شاغل می‌خواهد؟

    در هشتمین روز ماه ماچ سال 1857 زنان كارگر كارخانه‌های نخ‌ریسی شهر شیكاگو در اعتراض به شرایط نامناسب و غیرانسانی كار به خیابان‌ها ریختند. خواسته‌های آن‌ها روزی 10 ساعت كار، دستمزدهای عادلانه‌تر و حق‌ رأی برای زنان بود، پلیس با حمله‌ی وحشیانه به صفوف معترضین بسیاری را زخمی كردو گویا این تظاهرات چندین كشته نیز ...
  • ۲۰:۵۸ یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴