• اعمال ماه ذی الحجه

    ماه ذی الحجه از ماه های مقدس و شریف در نزد مسلمانان است. وقتی این ماه فرا می رسید مسلمانان اهتمام ویژه ای به عبادت داشتند به خصوص در دهه اول ماه ذی الحجه که در احادیث پیامبر(ص) بر فضیلت آن تاکید شده است. شب هاى دهه اوّل این ماه شریف است (تفسیر قمى، جلد ...
  • ۱۵:۴۶ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
  • دو راز تربیت دینی فرزندان

    نگرانی های والدین در حوزه تربیت موضوعی نیست که به راحتی از کنار آن عبور کرد. در این میان تربیت دینی و دین پذیر نمودن فرزندان موضوعی است که از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.انواع تربیت از یک سری قوانین پیروی می کنند. آموزش نظم، مسواک زدن و تبدیل آن به عادت، رعایت حجاب، ...
  • ۱۰:۲۳ پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵