• دغدغه های زنان کارمند

    از زمانی که صنعت وارد زندگی مردم شد، زنان نیز وارد بازار شدند. در ابتدا قسمت عمده کارگران کارخانه های ریسندگی را زنان تشکیل می دادند ولی با تغییر و ایجاد مشاغل جدید، شغل ها و جایگاه های متنوعی برای زنان به وجود آمد. همراه با سرکار آمدن آنها این قشر که علاوه بر مسئولیت ...
  • ۱۶:۲۹ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
  • چرا زنان معتاد می شوند

    اعتیاد و معتاد بودن، تا سال های اخیر، صفت هایی است که مردان بیشتر به آن حمل می شود. اما در دو الی سه سال اخیر، دیگر زنان معتاد هستند که نگرانی جامعه را رقم می زنند. زنانی که در میان آنها متاهلین، مجرد بودن و حتی دختران جوانی که سنشان به بیست سال نمی ...
  • ۰۹:۴۷ شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵