• یک پیشنهاد خوب

  امروز اولین روزی است که برای تدریس و مشاوره تحصیلی می روم. مامان مثل همیشه نگران است. پیامک می زنم : "رسیدم. نگران نباش مهربون". آدرس را به راننده تاکسی می دهم. در خیابانی نگه می دارد. کوچه ای را با دست نشان می دهد و می گوید باید همین جا باشد. پیاده می شوم. ...
 • ۲۲:۴۸ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
 • شناختنامه حضرت فاطمه معصومه«س»

  شناختنامه حضرت فاطمه معصومه«س»، علي اکبر زماني نژاد، قم: نشر زائر. این کتاب به معرفی مقام علمی و معنوی حضرت معصومه (ع) و سایر امام‌زادگان و نیز معرفی شهر قم اختصاص دارد که نگارنده در آن موضوعات مختلفی را درباره‌ی قم و فرهنگ تشیع در این شهر بازگو کرده و آثار متعددی از علما و نویسندگان ...
 • ۲۲:۴۴ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
 • آفتاب

  نامردمی های زمانه دست و دلم را می لرزاند وچشمانم را محتاج کمک میکند... از غربت ایام دلم میگیرد و کبوتردل هوای طواف میکند... و عشق اینجاست... در گوشه ای ازاین خاک’در سرزمین آفتاب... و من... اگر زیادی راه بهانه عشق بازی ام باشد دل را کبوتر حریمش میکنم و با پای دل بسویش میشتابم. با ناتوانی دستهایم...با سستی پاهایم و ...
 • ۲۲:۴۲ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
 • شفای بچه دو ساله/شفای دست خادم

  شفای بچه دو سالهآقای مختار شعبانی، از خادمین و ذاکرین اهل‌بیت (ع) نقل می‌کرد: بچه‌ای دو ساله داشتم که به شدت مریض بود. یک شب قرار شد او را نزد دکتر ببریم. چون شب بود و بی موقع، مطب‌ها بسته بود. با این حال به همسرم گفتم: شما نیاز نیست بیایید. خودم او را به ...
 • ۰۸:۳۲ شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
 • دلتنگی

  گفتن بنویس اما من نوشتن از تو را نمی دانماز چه چیزت بنویسم  که تمام است و کمالاز وجود کریمانه ات بنویسم که یادآور مادر استاز بوی آستانت بنویسم که یاد آوربرادر استویا از سکوت شبانگاه حرمت بنویسم که یاد آور سکوت صحن پدر و برادر زاده اتنمی دانمقلمم عاجز از گفتن و نوشتن درباره ...
 • ۰۸:۲۰ شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
12345...