• جریان‌شناسی جنبش زنان در ایران و وقایع سال ۸۸

    به گزارش باب الکریمه و به نقل از مهرخانه، در حوزه‌ مباحث زنان، جریان‌های مختلف با طرح شعارهایی مانند ایجاد برابری میان زن و مرد، مبارزه با ظلم تاریخی علیه زنان و اقامه‌ عدالت در خانواده و... در پی همراه ساختن گروه‌های اجتماعی و یارگیری سیاسی برای خود هستند. طیف گسترده‌ای در جنبش زنان وجود ...
  • ۱۴:۲۹ دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵