• انتقاد از بازنمایی چهره غیرواقعی زن ایرانی در رسانه‌ها

    به گزارش باب الکریمه و به نقل از مهر شهناز سجادی، با بیان اینکه بازنمایی زن در رسانه ها با تصویر واقعی زنان ایرانی منطبق نیست، افزود: زنان در رسانه ما یا سنتی نمایش داده می شوند و یا مدرن اما در واقع بیشتر زنان در جامعه ما در میان این دو طیف قرار دارند. ...
  • ۱۲:۵۹ سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵