• جواد یعنی بخشنده

    می خواهم از دلم بنویسم ولی کلمات یاری ام نمی کنند. برای از دل نوشتن کلمات را رها می کنم چشمانم را می بندم و از حافظه ام کمک می گیرم از میلیون ها سلولی که در چشمانم گذاشته شدند تا در قلبم تصویری را حک کنند که حتی کلامت هم نمی توانند بیانگر آن ...
  • ۱۴:۴۴ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
  • پیشوای در هم شکننده زندان ها

    امام موسی کاظم در دورانی در جایگاه امامت قرار گرفت که حاکمان شریر در جامعه اسلامی بر مسند حکومت بودند لذا ایشان سالهای بسیار و سختی را در زندان ها گذارانیدند. دوران سی و پنج ساله امامت  امام موسی بن جعفر مصادف بود با اوج قدرت حکومت بنی عباس و هم‌زمان با چهار تن از حاکمان ...
  • ۱۸:۰۸ شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵