• زنان و احساس عدم امنیت در فضاهای شهری/ چه باید کرد؟

    به گزارش باب الکریمه و به نقل از مهرخانه، امنیت از نيازهاي اساسي و حياتي انسان، به عنوان یکی از شاخصه‌های زندگی کیفی، مفهوم پیچیده‌ایست که با تار و پود هستي او درهم تنيده شده است و از هر زاویه‌ای بار معنایی گسترده‌ای را در برمی‌گیرد؛ ازاین‌رو ساحت‌های متفاوتی چون امنیت اجتماعی، سیاسی، عاطفی، حقوقی، ...
  • ۱۴:۳۲ دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵