• گفته بودیم، مبدا حرکتمان را صفر گرفتیم تا آغازی باشد برای پایانی بی انتها. این حرکت بی انتهارا با رویکردی نو در باب الکریمه آغاز می کنیم. رویکردی که در آن با احترام به جایگاه والای این بانوی بزرگ و سایر زنان اسوه اسلام، مسائل روز و مهم عرصه زنان را در قالب های متفاوت ...
  • ۲۱:۲۷ یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  • بارها دلمان می خواست دوباره توفیق نوشتن برای شما نصیبمان می شد. اما هر بار مانعی نگذاشت تا به خواسته مان برسیم. این مسیر آنقدر ادامه پیدا کرد تا امروز. امروز که آغاز ماهی است همزمان با وفات شما بانوی بزرگوار و میانش دلیری شیر زنانی که برای پیروزی حق، استقامت کردند. حتما آنها استقامتشان ...
  • ۲۰:۵۱ پنج شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۴
  • تا چند وقت قبل وقتی در اینستاگرام می دیدم یک نفر شهید شده و برایش می نوشتند شهادتت مبارک! چیزی در درونم اذیتم میکرد، شهید شدن نمیتوانست برای یک جوان آرزوی خوبی باشد، او باید زندگی کند، ازدواج کند، بچه دار شود، بچه هایش را بزرگ کند، داماد و عروس دار که شد بعد کم ...
  • ۱۸:۰۳ یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴
  • سالگرد شهادت برادرش، بهانه جانکاهی برای انتشار مجدد باب الکریمه شد. دو سال انتشار مرتب و هر چهارشنبه ای باب الکریمه در حوزه زن و خانواده به علل مختلفی از دست رفت و ما به لطف خودشان دوباره این فعالیت را از سرگرفتیم راستش را بخواهید نمیدانیم از که باید بزنیم شماره چهل و یکم یا شماره ...
  • ۲۳:۱۵ پنج شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴
  • گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است...
  • ۱۹:۵۲ یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴
12